THẺ VISA DEBIT

Hoàn toàn miễn phí phát hành và phí thường niên, với thẻ VISA Debit bạn có thể rút ATM tại hơn 17,000 VISA ATM toàn quốc, chuyển tiền nhanh, mua sắm và thanh toán trong nước và quốc tế, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, cùng nhiều tiện ích khác.