THẺ VISA PHI VẬT LÝ

TÍNH NĂNG

  • Mua sắm và thanh toán trực tuyến
  • Mở thẻ chỉ với 90s qua ứng dụng OCTO by CIMB
  • Tích hợp với tài khoản Fast Card cho phép bạn thực hiện thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại và quản lý thẻ tiện lợi ngay trên ứng dụng

PHÍ

  • Miễn phí phát hành
  • Phí quản lý: 5.000 VND/ tháng

ĐIỀU KIỆN MỞ THẺ

  • Quốc tịch: Việt Nam hoặc người nước ngoài
  • Nơi cư trú/ làm việc: Việt Nam