THỜI GIAN KHUYẾN MÃI

Chương trình được áp dụng từ ngày 30/07/2020 đến hết ngày 31/10/2020 hoặc đến khi hết ngân sách cho Chương trình, tùy điều kiện nào đến trước.

SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

Chương trình áp dụng trên sản phẩm Thẻ Visa OctoFast do CIMB phát hành.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Chương trình áp dụng đồng thời cho khách hàng cá nhân là chủ thẻ Visa OctoFast hoặc có tài khoản Thanh toán (Spend Account) và khách hàng mới chưa có thẻ Visa OctoFast trên toàn quốc.

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

Áp dụng cho người giới thiệu ("Người giới thiệu"):

 • Người giới thiệu là khách hàng hiện hữu, đang sử dụng một trong các sản phẩm Thẻ Visa OctoFast hoặc tài khoản Thanh toán (Spend Account) ở trạng thái hoạt động (active) tại CIMB.
 • Mỗi Người giới thiệu đáp ứng đầy đủ điều khoản và điều kiện của Chương trình sẽ được tặng 30,000VND vào tài khoản thanh toán (Spend Account) hoặc thẻ OctoFast (tùy theo quyết định của CIMB) cho mỗi lượt giới thiệu thành công, tối đa 5,000,000 VND trong suốt thời gian diễn ra Chương trình.
 • Giới thiệu được xem là thành công khi đáp ứng các điều kiện sau:
  • Người được giới thiệu nhập mã giới thiệu hợp lệ của Người giới thiệu khi thực hiện quy trình mở mới thẻ Visa OctoFast và thẻ được duyệt thành công.
  • Người được giới thiệu thực hiện ít nhất một giao dịch thành công trên thẻ trong vòng 30 ngày đầu tiên kể từ ngày thẻ duyệt thành công.
  • Mã giới thiệu hợp lệ là dãy ký tự được gắn mặc định cho từng khách hàng trong mục "Giới thiệu bạn" trên ứng dụng Octo by CIMB và được hệ thống duyệt thẻ của CIMB chấp nhận.
  • Người được giới thiệu là khách hàng mới chưa sử dụng sản phẩm nào tại CIMB hoặc khách hàng đã từng là chủ thẻ Fastcard của CIMB nhưng đã đóng thẻ trên 03 tháng kể từ ngày được xét duyệt thẻ thảnh công.

Áp dụng cho người được giới thiệu (“Người được giới thiệu”):

 • Người được giới thiệu là khách hàng mới chưa sử dụng sản phẩm nào tại CIMB hoặc khách hàng đã từng là chủ thẻ Fastcard của CIMB nhưng đã đóng thẻ trên 03 tháng kể từ ngày được xét duyệt thẻ thảnh công.
 • Người được giới thiệu thực hiện ít nhất một giao dịch trên thẻ trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ thành công.
 • Người được giới thiệu đáp ứng đầy đủ điều khoản và điều kiện của Chương trình sẽ được tặng 30,000VND vào thẻ Visa OctoFast khi thẻ được duyệt thành công trên hệ thống của CIMB.
 • Người được giới thiệu phải nhập mã giới thiệu của Người giới thiệu trong quy trình đăng ký mở thẻ Visa OctoFast.

THAM KHẢO

(*) Điều khoản và Điều kiện chi tiết chương trình

Nếu có thắc mắc về chương trình, bạn vui lòng “Chat với Octo” ngay trên ứng dụng OCTO by CIMB hoặc gọi đến hotline 1900 96 96 96 để được hỗ trợ nhanh nhất.